Mercer Hotel | Estela, squash
Mercer Hotel | Estela, foie gras
Mercer Hotel | Estela, radishes
Mercer Hotel | Estela, staff
Mercer Hotel | Estela, squid romesco
Mercer Hotel | Estela, ricotta dumplings